Konstituiran Savjet za zdravlje

Konstituiran je novi saziv Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije.

Zaključkom Županijske skupštine u Savjet su imenovani Većeslav Bergman (predsjednik), Goran Maričić, Stjepan Zagorac, Zvjezdana Dobrinčić, Katarina Dugina, Ines Balint, Ivo Gavrić, Marijana Mihaljević, Linda Rossini Gajšak, Brankica Grgurić, Tajana Amšel Zelenika, Đurđa Dehin, Nikolina Perko, Sunčana Žuteković i Alen Andrić.

„Mi smo savjetodavno tijelo, nemamo mogućnosti donošenja nikakvih odluka koje su vezane uz funkcioniranje Županije, tu smo da svojim savjetodavnim prijedlozima pomognemo županu i njegovoj službi kako poboljšati sustav zdravstva u županiji“, na konstituirajućoj sjednici rekao je predsjednik Savjeta Većeslav Bergman. 

Uz prihvaćanje Poslovnika o radu, članovi Savjeta razgovarali su o primjeni novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti s posljedicama na zdravstvene ustanove u vlasništvu Županije.