Objavljene privremene liste za bespovratne potpore u poduzetništvu

Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije donio je privremene bodovne liste za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje poduzetništva u 2017. godini.

Potpore ukupne vrijednosti 3.142.113,96 kuna dodjeljivat će se za početak poslovanja poduzetnika i za žene poduzetnice, dok će se kapitalne pomoći dodjeljivati za povećanje konkurentnosti za proizvodne i za neproizvodne djelatnosti, a privremene bodovne liste možete vidjeti ovdje.

Rok za primanje žalbi na privremene bodovne liste je 8 dana od dana objave liste na službenim mrežnim stranicama Zagrebačke županije. Privremene liste za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne i za neproizvodne djelatnosti te za subvencije za žene poduzetnice objavljene su u četvrtak, 14. rujna 2017. godine, pa je tako zadnji dan roka za žalbu u petak, 22. rujna 2017. godine. Budući da je privremena bodovna lista za subvencije za početak poslovanja poduzetnika objavljena danas, 18. rujna 2017. godine – zadnji dan roka za žalbu ističe u utorak 26. rujna 2017. godine.

Žalbe se mogu dostaviti poštom preporučeno na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P.  974, 10001 Zagreb ili osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/VI, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: uog@zagrebacka-zupanija.hr.

Ukoliko se temeljem zaprimljenih žalbi promijeni redoslijed projekata, potpore će se odobriti na način opisan u obrazloženju privremenih lista, ali prema konačnom redoslijedu. Nakon pregleda žalbi donose se odluke župana o dodjeli potpora, koje će biti objavljene također uz natječaj.

Svi prijavitelji će biti obaviješteni dopisom o rezultatima natječaja, a prijaviteljima koji ostvare pravo na potporu bit će ujedno dostavljeni i ugovori na potpis. Više informacija može se dobiti na broju telefona: 01/6009-457 ili putem elektroničke pošte na adresu: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr