Sjednica Projektnog tima palijativne skrbi

Održana je sjednica Projektnog tima palijativne skrbi. Članovi su raspravljali o prikupljenim podacima o stvarnom stanju i potrebama u palijativnoj skrbi na području Županije, a u cilju izrade strategije razvoja palijativne skrbi.

Projektni tim zauzeo je zajedničke stavove vezano uz e-Savjetovanje o nacrtu Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj 2017. - 2020. te će se uključiti u javnu raspravu.

Inače, konstituirajuća sjednica Projektnog tima održana je sredinom veljače ove godine, a njegova osnovna zadaća je predlaganje mjera za razvoj palijativne skrbi na prostoru Zagrebačke županije, uzimajući u obzir specifične potrebe stanovništva, izrada Plana razvoja palijativne skrbi na području Zagrebačke županije za razdoblje 2017.-2020. te koordiniranje aktivnosti vezanih uz uspostavu i organizaciju palijativne skrbi. Tim broji četrnaest članova.

Cilj palijativne skrbi je umanjiti bol i neugodne simptome bolesti kako bi bolesnik koji je u posljednjim stadijima neizlječivih bolesti što kvalitetnije živio. Također, velika pažnja treba se posvetiti edukaciji iz palijativne skrbi svih dionika koji su uključeni u pružanju palijativne skrbi radi što boljeg povođenja iste.