150 milijuna kuna za EU projekte na regionalnoj i lokalnoj razini u 2017. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini uspostavljen je radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 150.000.000,00 kuna. Sredstva koja se dodjeljuju putem Fonda su bespovratna i namjenska i bit će usmjerena za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstvima će se sufinancirati isključivo dio sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika).

Zahtjevi za dodjelu sredstava zaprimat će se od 20. ožujka 2017. do iskorištenja sredstava planiranih za 2017. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017., a više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.