Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2023. godinu

Kontakt

Kontakt telefon za informacije: 01 6009-417 i 01 6009-423, e-mail: j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr i d.kos-balog@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/VI.

Prijave na: www.eprijave.hr

Dokumenti