Javni poziv za prijavu Programa/Projekata za financiranje/ sufinanciranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije u 2022. godini

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Zagrebačke županije za 2022. godinu namijenjenih za provođenje predmetnih Programa/Projekata, a najkasnije do 30. studenoga 2022. godine

 

Kontakt

Sve potrebne dodatne informacije vezane za provođenje ovog Javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona 01/6311-685 ili na e-mail adresi: i.horvatinovic@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Javni poziv je namijenjen isključivo za jedinice lokalne samouprave.

Prijava Programa/Projekta na Javni poziv provodi se isključivo putem sustava e-prijave.

Dokumenti