Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2022. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora

Prijava na javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Kontakt

Kontakt telefon: 01/6009-475
Kontakt mail: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr

Dokumenti