Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2022. godinu

Kontakt

Kontakt u vezi javnog natječaja:  01/6009-425, uog@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Svi obrasci dostupni su na navedenoj poveznici www.eprijave.hr

Izvješće o namjenskom utrošku sredstava se podnosi isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr
 

Dokumenti