Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2021. godini za projekte koji će se financirati iz ESI fondova, programa EU i ostalih izvora

Kontakt

Kontakt telefon: 01/6009-475
Kontakt e-mail: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Datum zatvaranja: 2.11.2021. u 14,00 sati ili do utroška sredstava

Prijava na javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti