Javni poziv za predlaganje programa u kulturi za 2021. godinu

Kontakt

Osobe za kontakt su Darija Kos Balog, 6009-423 d.kos-balog@zagrebacka-zupanija.hr i Jadranka Dujić Frlan 6009-417, j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Prijave se zaprimaju putem sustava e-Prijave, a detaljne informacije o tome nalaze se u uputi za prijavitelje

Dokumenti