Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2020. godini

Kontakt

 01/6009-440, svaki radni dan od 9,00 do 14,00 sati

Dokumenti