Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2020. godinu

Kontakt

Kontakt u vezi Javnog natječaja:  tel. 01/6009 – 425, e-mail: uog@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Prijava na Javni natječaj podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Svi obrasci dostupni su na navedenoj poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti