Javni poziv za prijavu zainteresiranih polaznika edukacije „Poduzetništvo u turizmu“ s područja Zagrebačke županije

PRODULJUJE SE ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA DO 30.08.2019.

Kontakt

Kontakt e-mail u vezi javnog poziva uog@zagrebacka-zupanija.hr

Kontakt telefon u vezi javnog poziva:  01/6009-415

Napomena

Zagrebačka županija sufinancira 75% od cijene edukacije, ostatak financira polaznik edukacije, odnosno pravna osoba koja ga prijavljuje

 

Dokumenti