Javni natječaj za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije za 2019. godinu

Javni natječaj je otvoren do 30.05.2019. godine do 14:00 sati.

Kontakt

Kontakt telefon u vezi Javnog natječaja:  01/6009 - 425.

 

Kontakt za upite vezano uz sustav „e-prijave“: podrska@eprijave.hr

Napomena

Prijava na Javni natječaj podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr 

 

Svi obrasci dostupni su na navedenoj poveznici www.eprijave.hr 

Dokumenti