Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2019. godini

Link za online prijavu:  http://zagrebacka-zupanija.vuprava.com

Kontakt

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 01/ 6009-440 svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati

Dokumenti