Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Zagrebačke županije

Rok za podnošenje prijava od 04.08.2017. do 14.08.2017.

Dokumenti