Potpisivanje ugovora s gradovima i općinama

Župan Stjepan Kožić i predstavnici gradova i općina Zagrebačke županije potpisat će ugovore o potporama za EU projekte kojima će se na taj način sufinancirati tehnička pomoć za prijavu projekata, izrada projektne dokumentacije i provedba projekata sufinanciranih iz fondova i programa EU u ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72/V, dvorana 17).