Javna rasprava

Obavijest o javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš građevine za gospodarenje otpadom tvrtke AEKS d.o.o. Ivanić-Grad.

Saznaj više