Subvencija kamata poduzetničkih kredita

Zagrebačka županija nastavlja i u ovoj godini s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva subvencionirati kamate poduzetničkih kredita kroz projekte «Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva» čiji kreditni potencijal iznosi 100 milijuna kuna te «Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje» čiji kreditni potencijal iznosi 5 milijuna kuna. Natječaj za navedene projekte otvoren je do iskorištenja sredstava.

Korisnici kredita kroz oba projekta mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge u 100 postotnom privatnom vlasništvu državljana RH koja su upisna u registar, a obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, obavljaju proizvodnu djelatnost i pružaju usluge povezane s proizvodnim sektorom ili ulažu u djelatnosti određene kao gospodarski razvojni prioritet županije, ulažu na području Zagrebačke županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

Kredit kroz projekt «Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva» može se koristiti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, obrtna sredstva do 30 posto iznosa kredita te modernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjesta. Najniži iznos kredita iznosi 200 tisuća kuna, a najviši 5 milijuna kuna. Rok otplate kredita je do deset godina uz poček od dvije godine, dok se dinamika otplate dogovora s bankom. Kamatna stopa iznosi najviše devet posto, a tri postotna indeksa subvencioniraju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Zagrebačka županija i to Ministarstvo dva posto, a Županija jedan posto. Tako će kamata za korisnika kredita sa subvencijom kamatne stope iznositi najviše šest posto.

Kredit kroz projekt «Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje» može se koristiti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, trajna obrtna sredstva te obrtna sredstva do 100 tisuća kuna. Najniži iznos kredita iznosi 35 tisuća kuna, a najviši 200 tisuća kuna. Rok otplate kredita je do pet godina uz poček od jedne godine, dok se dinamika otplate dogovora s bankom. Kamatna stopa iznosi najviše devet posto, a dva postotna indeksa subvencioniraju Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Zagrebačka županija, svaki po jedan posto. Tako će kamata za korisnika kredita sa subvencijom kamatne stope iznositi najviše sedam posto.

Zahtjevi za kredite podnose se na propisanom obrascu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, PP 974,10001 Zagreb. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se ovdje.

Više informacija može se dobiti i na tel. 6009-457, fax: 6009-488 ili elektronskom poštom: uog@zagrebacka-zupanija.hr.