Predložite članove Antikorupcijskog povjerenstva

Zagrebačka županija poziva poslodavce, nevladine udruge i organizacije sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji, a koje se bave problemima suzbijanja korupcije, da dostave prijedloge za imenovanje dva člana u Antikorupcijsko povjerenstvo iz reda uglednih javnih djelatnika koji imaju prebivalište na području Županije. Jedan predlagatelj može predložiti samo jednog kandidata, a rok za dostavu prijedloga je do 5. veljače 2022. godine.

Antikorupcijsko povjerenstvo imenuje Skupština Zagrebačke županije s ciljem podizanja javne svijesti o štetnosti korupcije i potrebi njezina suzbijanja u radu tijela javne vlasti. Povjerenstvo ima predsjednika, potpredsjednika, tri člana iz redova opozicije, dva člana iz redova pozicije Županijske skupštine te dva člana koja se imenuju iz reda uglednih javnih djelatnika.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da svoje prijedloge dostave na adresu: Zagrebačka županija, Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Predlaganje člana/ice za imenovanje u Antikorupcijsko povjerenstvo Zagrebačke županije iz reda uglednih javnih djelatnika – ne otvaraj“.

Tekst javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.