Predstavljen projekt za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Predstavnici Romskog nacionalnog vijeća predstavili su u prostorijama Zagrebačke županije projekt „Poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini“.

Projekt provodi Romsko nacionalno vijeće u partnerstvu sa Centrom za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, a financiran je sredstvima Europske unije u okviru programa IPA 2012. Projekt se provodi od studenog 2015. do veljače 2017. godine na području Zagrebačke, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Koprivničko-križevačke županije, uz uključivanje i sudjelovanje 8-12 jedinica samouprave u kojima su na izborima izabrana vijeća ili pojedinačni predstavnici romske nacionalne manjine.

Osnovni cilj projekta je poticanje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. na lokalnoj i regionalnoj razini, dok se specifični ciljevi odnose na odgovarajuće jačanje kapaciteta izabranih vijeća i predstavnika te organizacija civilnog društva romske nacionalne manjine u jedinicama samouprave, jačanje dijaloga i kvalitetnije suradnje između romskih dionika i predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave i jačanje rada lokalnih i regionalnih međusektorskih povjerenstava za praćenje provedbe Nacionalne strategije.

„Cilj projekta je ojačati Nacionalnu strategiju na lokalnoj i regionalnoj razini, odnosno spustiti strategiju s državne na niže razine te poboljšati komunikaciju vlasti lokalne i regionalne razine s predstavnicima romske nacionalne manjine“, kazala je koordinatorica projekta Bibijana Papo.

Zamjenik župana Rudolf Vujević istaknuo je kako Zagrebačka županija u potpunosti podupire sve projekte koji potiču integraciju nacionalnih manjina, pa tako i ovaj. „Naš zajednički cilj je osnažiti dijalog između struktura vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini s pripadnicima romske nacionalne manjine“, rekao je Vujević.

Izvršni direktor Romskog nacionalnog vijeća David Orlović rekao je kako Zagrebačka županija predstavlja pozitivan primjer u postupanju s pitanjima nacionalnih manjina te može poslužiti kao uzor drugim županijama.