6. sjednica Koordinacije za ljudska prava Zagrebačke županijeKoordinacija za ljudska prava Zagrebačke županije održala je svoju 6. sjednicu na kojoj se raspravljalo o donošenju godišnjeg Izvješća o stanju ljudskih prava na području Zagrebačke županije te o aktivnostima Koordinacije provedenim u 2014. godini.

Koordinacija je usvojila godišnje Izvješće te će ga uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje.

Predsjednica Koordinacije Marija Ledinski Anić kratko se osvrnula i na povećanje utjecaja Koordinacije u rješavanju povrede ljudskih prava. „Nužno je da Koordinacija koliko je god u mogućnosti razvija svijest među ljudima o kršenju ljudskih prava te u suradnji sa drugim odgovarajućim institucijama ubrzava rješavanje povreda ljudskih prava u svim oblicima“, rekla je predsjednica Koordinacije Marija Ledinski Anić.

Također, članovi Koordinacije su raspravljali o organizaciji Okruglog stola povodom Majčinog dana u svibnju na temu „Ekonomsko-društveni aspekt žena majki na tržištu rada“ koji bi se organizirao u suradnji sa pripadajućim županijskim upravnim odjelima i ministarstvima. Na okruglom stolu bi sudjelovali stručnjaci iz područja psihologije, sociologije, demografije kao i predstavnici poslodavaca, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatske gospodarske komore. Cilj okruglog stola je razvijanje svijesti o položaju žena na tržištu rada.

Članovi Koordinacije su se složili da se radi povećanog opsega teme okruglog stola svake godine održi u kontinuitetu više tribina na specifičnu temu poput razvoja pronatalitetne politike, problema depopulacije te položaja žena trudnica na poslu.