270.000,00 kuna za podizanje kvalitete medicinske i zdravstvene skrbi

Zagrebačka županija, s ciljem podizanja kvalitete medicinske i zdravstvene skrbi na svome području, sufinancirat će u 2015. godini rad dežurne ljekarne na području grada Zaprešića sa  150.000,00 kuna, rad ambulante za kirurgiju u Domu zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Samobor sa 80.000,00 kuna te rad Pulmološko-alergološke ambulante u Velikoj Gorici u iznosu od 40.000,00 kuna.

Zagrebačka županija sufinanciranjem rada zdravstvenih institucija osigurat će veću dostupnost lijekova i medicinskih proizvoda kao i pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području kirurgije i pulmologije.