50.000 kuna za prevenciju tumora kože

Zagrebačka županija i u 2015. godini financirat će sa 50.000 kuna preventivni program ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože.

Program će provoditi dermatovenerolozi iz Specijalne bolnice Naftalan u prostorijama Ljekarni Zagrebačke županije prema sljedećem rasporedu:

Ovaj program Zagrebačka županija provodi već dvije godine, a interes stanovnika Županije je iznimno velik. Tako je prošle godine obavljeno 582 pregleda kože dermatoskopom. Inače, redoviti pregledi kože s ciljem otkrivanja zloćudnih tumora kože u što ranijem stadiju bolesti, otvaraju mogućnosti potpunog izlječenja.