Asfaltirana cesta od Petričkog Sela do GričaDo maloga žumberačkog sela Grič, najvišega naseljenog mjesta u Zagrebačkoj županiji  na nadmorskoj visini od 771 metar od sada se dolazi asfaltiranom cestom. Grič je njome spojen sa susjednim Petričkim Selom.

Asfaltiranje ceste, dužine 1700 metara, koštalo je oko 700.000,00 kuna, od čega je Zagrebačka županija osigurala 580.000,00 kuna.

„Želimo zadržati ljude na njihovim ognjištima, trudimo se da više ne bude iseljavanja. Ulažemo napore u poboljšanje kvalitete života u ruralnim sredinama. Bilo bi dobro da oni koji zagovaraju ukidanje općina dođu na ovakva područja i vide da i u njima žive ljudi za koje treba skrbiti. A tko to može bolje od njihovih načelnika, od onih koji su s njima svakodnevno“, za svečanosti otvorenja rekao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Za stanovnike Griča, kako reče načelnik Žumberka Zdenko Šiljak, bio je ovo povijesni dan. „Sve ono što se sagradi na Žumberku za nas je, na određeni način, povijesno. Ljudi su se godinama iseljavali sa Žumberka, no oni koji su ostali imaju pravo na dobru cestu, na vodovod, na struju i javnu rasvjetu! Izuzetno sam ponosan što je Županija prepoznala ovaj projekt“, rekao je Šiljak. Podsjetio je da je zadnje četiri godine u općini Žumberak, koja obuhvaća središnji dio istoimenog planinskog područja, asfaltirano više od 20 kilometara cesta, koje osiguravaju preduvjet razvoju turizma. „U Žumberku nećemo graditi tvornice, ni poduzetnčke zone, predaleko smo od glavnih prometnih koridora, ali možemo razvijati seoski turizam“, dodao je načelnik.

Novoasfaltiranu cestu blagoslovio je grkokatolički biskup mons. Nikola Kekić.