Sastanak s gradonačelnicima i načelnicima o projektu vodoopskrbe istoka Zagrebačke županijePriprema projekta vodoopskrbe istoka Zagrebačke županije, njezinih deset općina i četiri grada - investicija ukupne vrijednosti oko 100 milijuna eura, u prvoj fazi 80 milijuna - primaknula se kraju.

Da bi se ovaj projekt mogao prijaviti za sredstva europskih fondova, čime bi se osiguralo oko 70% potrebnih sredstava, neophodno je točno definirati njegovo financiranje iz tzv. domaće komponente te osnovati komunalnu tvrtku, odnosno objediniti postojeće distributere vode, koja će „zahvaćati, distribuirati i prodavati vodu”.Postojećim Zakonom o vodama jedinice regionalne samouprave, dakle županije, ne mogu imati vlasničke udjele u takvoj tvrtki, pa je za sastanka župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića, njegova zamjenika Damira Tomljenovića i predsjednika Skupštine Zagrebačke županije Dražena Bošnjakovića s gradonačelnicima i načelnicima jedinica lokalne samouprave uključenih u ovaj projekt, zaključeno da će Županija konzultirati Ministarstvo poljoprivrede, odnosno zatražiti pismeno očitovanje hoće li doći do izmjene Zakona o vodama, što je već nekoliko puta obećano, ali se nije dogodilo. Izmjenama Zakona trebalo bi definirati da se i jedinicama regionalne samouprave dozvole udjeli u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo u trgovačkom društvu javnom isporučitelju vodnih usluga.

Nadalje, zaključeno je da će nakon dobivena očitovanja Ministarstva poljoprivrede, komunalna tvrtka Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije dostaviti gradovima i općinama prijedlog ustrojstva zajedničke tvrtke, s razrađenim kriterijima spajanja postojećih lokalnih distributera vode te njihovog vlasničkog udjela u novoj tvrtki, a oni se u roku 30 dana očitovati o tom prijedlogu i dostaviti svoje primjedbe.Također, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije je zadužena da od nadležnih institucija zatraži pismenu potvrdu o financiranju domaće komponente, zasad postoje samo usmena uvjeravanja da će 10% potrebnih sredstava biti osigurano iz državnoga proračuna, 10% iz proračuna Hrvatskih voda, a 10% bi trebali osigurati županija, gradovi i općine. Ova će tvrtka, zajedno s Hrvatskim vodama i JASPERS-om, konzultantom Europske komisije za velike infrastrukturne projekte koji se financiraju sredstvima EU fondova, analizirati mogućnost da se novac kojega trebaju osigurati Županija, gradovi i općine definira cijenom vode na budućem Regionalnom vodoopskrbnom sustavu „Zagreb-istok”.

Župan Kožić je pozvao predstavnike gradova i općina da potrebu udruživanja, odnosno spajanja postojećih distributera vode, shvate ozbiljno i odgovorno, jer kako je za sastanka pojašnjeno, JASPERS traži „čvrstu i jasnu dinamiku kada će zaživjeti nova firma”.