Proglašena elementarna nepogoda za dio područja općine Pokupsko

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je elementarnu nepogodu za dio područja općine Pokupsko – Lijevi Štefanki i Lukinić Brdo nastalu 15. listopada 2014. godine uslijed olujnog nevremena kojim su nanesene velike štete na stambenim i gospodarskim objektima, oštećeni su krovovi i drugi dijelovi objekata, komunalna infrastruktura i elektroopskrbni sustav.

Nakon Županove Odluke o proglašenju elementarne nepogode, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužno je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana nakon nastanka elementarne nepogode, izraditi Izvješće s procjenom ukupne štete te ga dostaviti Županijskom povjerenstvu koje će potom zbrojene podatke dostaviti Državnom povjerenstvu. Također, Općina Pokupsko dužna je od ukupno procijenjene štete u Registar šteta u poljoprivredi unijeti procijenjenu poljoprivrednu štetu.