Otvoren natječaj za potporu kulturnoj djelatnosti

Zagrebačka županija i sljedeće će godine sufinancirati mnogobrojne programe u kulturi s ciljem poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređivanju društvenog života na području županije. Stoga je Zagrebačka županija objavila Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2014. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za kulturne programe pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu.

Sufinancirat će se isključivo programi, dok se zahtjevi za nabavu opreme (nošnji, dijelova nošnji, instrumenata, informatizaciju, materijalni troškovi i sl.) i za manifestacije lokalnog karaktera neće sufinancirati.

Uz popunjeni prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti opširniji opis programa i ostalu dokumentaciju, financijski plan te specificirani troškovnik. Također, obavezno treba navesti i ostale izvore financiranja, naročito iznos kojim program, odnosno djelatnost ustanove, organizacije, društva ili udruge financira jedinica lokalne samouprave (grad ili općina).

Sve zainteresirane ustanove, organizacije, udruge i društva mogu prijedloge svojih programa do 30. rujna 2014. poslati na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr, te na faks 01/6154-041.

Tekst poziva i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-417.