700 kuna po gnijezdu bijele rodeJavna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije i ove godine nastavlja s realizacijom projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Zagrebačkoj županiji“. Projekt se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za cilj ima očuvanje gnijezda bijele rode na krovovima objekata kao i participaciju dijela troškova popravka krovišta.

Iz Javne ustanove pozivaju sve vlasnike objekata na području županije koji do sada nisu sudjelovali u projektu, a na čijim objektima se nalaze gnijezda bijele rode, da se jave do 15. srpnja 2014. godine na broj telefona 01/6111-552 ili na e-mail info@priroda-zagrebacka.hr. Jednokratna godišnja naknada za gnijezdo bijele rode na objektu iznosi 700,00 kn po gnijezdu, a sredstva su osigurali Zagrebačka županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za ostvarivanje naknade u projektu potrebna je sljedeća dokumentacija:
• ispunjena i potpisana izjava koju možete preuzeti na www.priroda-zagrebacka.hr ili direktno kod djelatnika Javne ustanove prilikom terenskog obilaska
• preslika osobne iskaznice vlasnika/korisnika objekta
• kopija vlasničkog lista ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo/korištenje objekta na kojem je  gnijezdo bijele rode
• preslika broja tekućeg računa (IBAN) vlasnika/ korisnika.

Izjavu i ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor.

Sve vlasnike objekata koji su do sada sudjelovali u projektu kontaktirat će djelatnici Javne ustanove kako bi potpisali izjavu o točnosti podataka, dalje nastavili suradnju i ostvarili pravo na potporu. Inače, djelatnici Javne ustanove započinju 13. lipnja ove godine s terenskim obilaskom Zagrebačke županije.