Besplatni obrazovni program iz obrtništva i poduzetništva za 15 polaznika

Zagrebačka županija, u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, pokreće Program obrazovanja iz područja obrtništva i poduzetništva za 15 polaznika s područja Zagrebačke županije. Program je namijenjen postojećim poduzetnicima koji nemaju prethodno formalno ekonomsko i poduzetničko obrazovanje dok je cilj stjecanje novih znanja za kvalitetnije obavljanje poduzetničke djelatnosti i povećanje konkurentnost županijskih poduzetnika. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se prijave na program obrazovanja najkasnije do 5. svibnja 2014. godine. Za ovu svrhu Županija je osigurala 180.000 kuna.

Prijave mogu podnijeti mikro i mali gospodarski subjekti, isključivo obrti i trgovačka društva koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije, najmanje jednog zaposlenog (zaposlenim se smatra i vlasnik obrta), podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće te nemaju nepodmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji. Također, polaznik može biti vlasnik ili zaposlenik gospodarskog subjekta sa završenom minimalno srednjom stručnom spremom, a jedan gospodarski subjekt može prijaviti najviše dva kandidata.

Program će se početi provoditi u svibnju 2014. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (Trg J.F.Kennedya 6), petkom poslije podne i subotom prije podne. Točan raspored i satnica predavanja odabranim polaznicima dostavit će se naknadno. Nositelji i izvođači kolegija bit će profesori Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i stručnjaci iz pratećih državnih institucija. Po završetku Programa svaki polaznik dužan je kao završni rad samostalno izraditi program razvoja ili unapređenja svoje djelatnosti sa svim organizacijskim i financijskim aspektima provedbe, nakon čega će steći Certifikat o završenom FBA programu "Poduzetništvo u ekonomiji znanja".

Program će trajati 12 tjedana te će u tom periodu biti izvedeno 120 sati nastave, a bavit će se: osnovama ekonomije i poduzetništva, poduzetničkim menadžmentom, industrijskom ekonomijom, upravljanjem kvalitetom, strateškim poduzetništvom i razvojem obrtništva, marketingom, financiranjem, računovodstvom, pravnim pitanjima poduzetnika i obrtnika, menadžmentom zaštite okoliša, lokalnim ekonomskim razvojem, elektroničkim poslovanjem te poslovnim planiranjem.

Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-457 ili na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr. Prijave se dostavljaju na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10001 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.