Dan zaštite roda – 24. kolovoza 2013.


24. kolovoza u svijetu se obilježava kao Dan zaštite roda. Bijela roda simbol je suživota čovjeka i prirode te čini dio identiteta hrvatskog sela. Zbog stvarne štete koje uzrokuju gnijezda bijelih roda na krovovima kuća, štagljeva i sjenika svojom težinom, projektom „Bijela roda u Zagrebačkoj županiji“ nastoji se smanjiti mogućnost uklanjanja rodinih gnijezda s objekta, te smanjiti troškovi sanacije vlasnicima objekata. Projekt od 2009. godine u Zagrebačkoj županiji provodi JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu Projekta, izrađuje se Registar gnijezda i gnijezdećih parova bijelih roda na području Zagrebačke županije. U 2013. godini zabilježeno je oko 220 aktivnih parova roda na objektima i stupovima.

U lipnju 2013. godine provedeno je istraživanje populacije bijele rode (Ciconia ciconia) u istočnom dijelu Zagrebačke županije, a unutar istraživanja provedeno je prstenovanje 105 mladih ptića bijele rode. Istraživanje i prstenovanje je vodio licencirani prstenovač Hrvatske prstenovačke centrale Luka Basrek, uz pomoć članova Ornitološke sekcije Udruge studenata biologije – BIUS. Naselja u kojima je provedeno prstenovanje roda su: Luka, Novo Selo, Vrbovec, Cerje, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Brčevec, Vrbovečki Pavlovec, Gostović, Samoborec, Peskovec, Negovec, Lonjica, Koritna, Zabrđe i Gradec. Obilježene jedinke u budućnosti će se puno lakše moći pratiti, te će se na taj način saznati kuda sele, gdje se hrane, gdje će se gnijezditi te na kraju, gdje i kako će završiti svoj život.

Podaci za 2013. godinu za Zagrebačku županiju

• Broj aktivnih gnijezda na objektima i stupovima: 229
• Gradovi/općine s najvećim brojem gnijezda: Grad Vrbovec (59), općina Pisarovina (32) i općina Dubrava (31)
• Sela s najviše gnijezda: Donja Kupčina (31) i Donja Zdenčina (13)
• U 2013. godini prstenovano je 105 mladih ptića
• Prosječan broj mladih roda po gnijezdu u Zagrebačkoj županiji: 2,6
• Gnijezda s najviše mladih roda: selo Dragošička u općini Rugvica (5 roda) i selo Brčevec u Gradu Vrbovcu (5 roda)