Akcija besplatne analize vode u Zagrebačkoj županiji

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije od 18. do 21. ožujka 2013. godine, u svim gradovima na području Županije, vršit će besplatnu analizu vode za piće za građane. Akcija se provodi u povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite voda.

Boce i upute za uzorkovanje vode, preuzimaju se u područnim higijensko-epidemiološkim odjelima, koji se nalaze u ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke županije te u laboratoriju za vode u Rakitju (Školska 4).

Uzorci vode koji se predaju u područnim higijensko-epidemiološkim službama, u Domovima zdravlja, trebaju biti predani u vremenu od 7:30 do 9:30 sati. Nalazi se preuzimaju na istom mjestu gdje su i predani uzorci od 2. do 5. travnja 2013. godine.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane stanovnike Županije da se odazovu akciji te da čim prije preuzmu svoje boce za uzorkovanje vode. Broj uzoraka vode koji će Zavod besplatno uzorkovani je ograničen.