Nove županove odluke

Sukladno Odluci Vlade RH, decentralizirana sredstva za financiranje minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim školama u Zagrebačkoj županiji smanjena su za 4,74 posto u odnosu na 2012. godinu, a za srednje škole i učenički dom za 16,23 posto. Zbog navedenog smanjenja, škole nemaju dostatna sredstva za financiranje općih troškova poput komunalnih usluga, utroška vode, odvoza smeća, uredskog materijala itd. Iz toga razloga, Zagrebačka županija u 2013. godini izdvojit će dva milijuna kuna za opće troškove osnovnih škola na svom području te milijun kuna za opće troškove srednjih škola – odlučeno je na današnjem kolegiju župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića.

Sredstva su raspodijeljena među školama temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja općih troškova osnovnog, odnosno, srednjeg školstva u 2013. godini. „Decentralizirana sredstva su bila smanjena i u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu i to 3,65 posto za osnovno te 4,16 posto za srednje školstvo“ - izjavio je župan Kožić pojasnivši da je na ovaj način onemogućeno normalno funkcioniranje škola. „Bio bih sretniji da je resorno Ministarstvo osiguralo dovoljno sredstava za troškove škola, što i jeste u njihovoj nadležnosti, a da je županija spomenutih 3 milijuna kuna uložila u daljnju izgradnju škola. Nažalost, čini se da se u posljednje vrijeme decentraliziraju  samo obveze, ali ne i potrebna sredstva“ – zaključio je Kožić.

Zagrebačka županija sufinancirat će s 425.000 kn preventivne programe Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. U ovoj godini s po 50.000 kn sufinancirat će se preventivni program mentalnog zdravlja, prevencija pušenja, prevencija prekomjerne težine, šećerne bolesti, raka dojke, karcinoma prostate te izvanbolničkog liječenja ovisnosti, dok će se sa 75.000 kn sufinancirati prevencije spolno prenosivih bolesti u osnovnim školama Zagrebačke županije.

Sufinancirat će se i preventivni programi Doma zdravlja Zagrebačke županije u iznosu od 390.000 kn. Za sufinanciranje mobilne mamografije osigurat će se 300.000 kn, za program prevencije bolesti zubi kod djece predškolskog uzrasta 50.000 kn, za prevenciju kardiovaskularnih bolesti 30.000 kn, a za prevenciju osteoporoze 10.000 kn. I u 2013. godini Zagrebačka županija sufinancirat će rad kirurške ambulante u Samoboru sa 60.000 kn. Rad ambulante sufinancirat će i gradovi Samobor i Sveta Nedjelja.

Od 22. do 24. veljače 2013. godine u šatoru na Trgu bana Jelačića u Zagrebu predstavit će se turistička ponuda Zagrebačke županije. Svoje izložbene prostore u šatoru će imati Turistička zajednica Zagrebačke županije, sve turističke zajednice gradova i općina te Turistički klaster po Sutli i Žumberku. Posebna pozornost usmjerit će se na promociju manifestacija u gradovima i općinama na području Zagrebačke županije.