Zagrebačka županija samostalno će brinuti o otpadu sa svog područja

U povodu jučerašnjih izjava gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića vezanih uz rješavanje problematike zbrinjavanja otpada Zagreba, obavještavamo Vas kako Zagrebačka županija već duži niz godina poduzima čitav niz mjera kako bi samostalno riješila problematiku gospodarenja otpadom na svom području te kako bi do 2018. godine sanirali postojeća odlagališta i izgradili moderan Županijski centar za gospodarenje otpadom s pripadajućim pretovarnim stanicama.

Županijska skupština Zagrebačke županije još 2008. godine je odlučila kako će se gospodarenje komunalnim otpadom odvijati isključivo unutar prostora Zagrebačke županije, a otpad bi se obrađivao mehaničko biološkim postupkom (MBO) za koji je stručna studija ukazala da je ekonomski najisplativiji te ekološki prihvatljiv. Inače, prema prethodnom načelnom sporazumu s Gradom Zagrebom iz 2006., obveza Grada bila je izgradnja postrojenja za termičku obradu otpada (PTOO) i zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Zagrebačke županije, dok je obveza Zagrebačke županije zbrinjavanje ukupne količine ostataka termičke obrade iz PTOO Grada Zagreba. Studija je ukazala da je ovakav način zbrinjavanja otpada gotovo dvostruko skuplji od onoga za kojeg se odlučila Županijska skupština.

Inače, do sada je Zagrebačka županija obavila istražne radnje na 8 različitih lokacija, a lokacija Tedrovec u općini Brckovljani  uvrštena je u prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije kao potencijalna lokacija na kojoj će se graditi Županijski centar za gospodarenje otpadom. Također u 2010. godini osnovali smo i Trgovačko društvo "Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o." čiji je osnovni zadatak izgradnja i upravljanje Županijskim centrom za gospodarenje otpadom. Sanacije  trenutnih odlagališta otpada su u tijeku ili su dovršene. Ujedno, od 1. srpnja 2012. godine na području Sv. Ivana Zeline provodimo pilot projekt odvojenog prikupljanja otpada.

„Utrošili smo jako puno truda, vremena i novca kako bi realizirali vlastiti koncept tj. kako bi do 2018. godine, izgradi Županijski centar za gospodarenje otpadom s pripadajućim pretovarnim stanicama. Veliki napor uložili smo i u razgovor s lokalnom zajednicom, a mijenjanje koncepta „pet minuta do 12“ bilo bi vrlo neodgovorno prema našim stanovnicima i stoga je nedopustiva. Smatram i kako su jučerašnje izjave gradonačelnika Bandića neprimjerene. Svjestan sam da je Grad Zagreb u nezavidnoj situaciji jer nisu mnogo napravili po pitanju gospodarenja otpada od 2008. godine. Međutim, govoriti o tome kako će Grad Zagreb riješiti zbrinjavanje otpada sa Županijom, a da pri tome Zagrebačka županija o tome ne zna ništa je u najmanju ruku neodgovorno“ – izjavio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.