Otvoren natječaj za potporu kulturnoj djelatnosti

Zagrebačka županija će i sljedeće godine sufinancirati mnogobrojne programe u kulturi s ciljem razvoja i obogaćivanja kulturne ponude na svom području. Stoga je Zagrebačka županija objavila Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu. Prijave se primaju do 30. rujna 2012. godine

Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za kulturne programe pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu.

Sve zainteresirane ustanove, organizacije, udruge i društva mogu prijedloge svojih programa do 30. rujna 2012. slati na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V., p.p. 974 10 001 Zagreb ili na e-mail adresu j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr tj. na faks 01/6154-041.

Uz popunjeni prijavni obrazac za natječaj, obavezno je priložiti opširniji opis programa i ostalu dokumentaciju, financijski plan te specificirani troškovnik.

Tekst natječaja i prijavni obrasci nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na tel. broju 01/6009-417.