Posjet predsjednika Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe


U posjetu Zagrebačkoj županiji bio je predsjednika Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe Keith Whitmore.

Sa županom Stjepanom Kožićem, njegovim zamjenikom Damirom Tomljenovićem i njihovim suradnicima, razgovarao je o potrebi jačanja suradnje Hrvatske zajednice županija, te udruga općina i gradova u RH, sa središnjom državnom vlašću.

Susretu su nazočili i glavni tajnik Kongresa Andreas Kiefer , Dubravka Šuica potpredsjednica Kongresa, Anica Djamić Veleposlanica, stalna predstavnica RH pri Vijeću Europe i Miroslava Nina Mišković, savjetnica ministra uprave RH.

- Smatramo da bi Zajednica županija trebala kvalitetnije i više sudjelovati u pripremi nacrta određenih zakona, posebno onih koji se odnose na regionalnu samoupravu, pa bi onda bilo i manje problema kod njihovog provođenja - rekao je župan Kožić, istaknuvši nužnost decentralizacije poreznih sredstava, “kako bi općine, gradovi i županije bili sposobniji u obavljanju poslova temeljenih na zakonu o regionalnoj i lokalnoj samoupravi”. Župan je također kazao da bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU “trebalo biti krovna organizacija koja bi povezivala sve općine, gradove i županije, prije svega kroz edukaciju i pripremu projekata za EU fondove”.
„Članstvo u Europskoj uniji svojevrsni je ključ koji otključava vrata fondova, no taj ključ potrebno je znati i čuvati“ – istaknuo je Keith Whitmore.


Dubravka Šuica, potpredsjednica Kongresa i voditeljica hrvatskoga izaslanstva u ovom savjetodavnom tijelu Vijeća Europe, također je najvećim problemom lokalne i regionalne samouprave istaknula 'manjak decentraliziranih sredstava' te rekla da je fiskalna decentralizacija jedini način da se ove samouprave osamostale.- Udruge općina i gradova i Hrvatska zajednica županija moraju jačati svoj utjecaj na središnju vlasti. To je ključ uspjeha - dodala je.