Ocjenjivanje kakvoće plodova jagode

Sorta jagode Roxana, najbolja je što se uzgaja na prostoru županije i grada Zagreba.

Ocjena je to potrošača koji su, ove godine u vinotočju Darka Španića na Plešivičkoj vinskoj cesti, kušali 14 sorata jagode. Ocjenjivali su vanjski izgled (veličinu, oblik i boju), fizikalnu kakvoću (čvrstoću, teksturu, sočnost) te okus (odnos šećera i kiselina, aromu i punoću okusa).

Ocjenjivanje proizvođačima pruža 'sliku zahtjeva tržišta' te je dobar putokaz u odabiru proizvodnog sortimenta.

Rezultate ocjenjivanja možete u cijelosti pogledati ovdje.