Županijska skupština

Predsjednica i potpredsjednici

 

Predsjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije​

Martina Glasnović, prof. geog.

Rođena je 14. listopada 1975. godine u Zagrebu. Pohađala je Osnovnu školu Samobor te Gimnaziju ,,A. G. Matoš“ u Samoboru. Diplomirala je geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Geografski odsjek, smjer profesor geografije. Od 2000. godine radila je u struci na poslovima profesora geografije u srednjoj i osnovnoj školi. Od kolovoza 2008. do veljače 2020. godine radila je u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ,,Zeleni prsten“ na poslovima ravnatelja.

Članica je Hrvatske seljačke stranke (HSS) od 2003. godine. Od 2005. do 2013. godine predsjednica je Mjesnog odbora Lug Samoborski. Na izborima 2009. godine izabrana je za članicu Gradskog vijeća grada Samobora. Od 2013. do 2018. godine obnaša dužnost potpredsjednice HSS-a Zagrebačke županije, a od ožujka 2018. godine izabrana je za predsjednicu HSS-a Zagrebačke županije. Na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine izabrana je za članicu Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Od posebnog interesa prati područje poljoprivrede, zaštite prirode, prostorno planiranje, odgoj i obrazovanje te rad s udrugama i u mjesnoj zajednici. Trener je stolnog tenisa (B licenca) i turistički pratitelj.

Majka je troje djece, a slobodno vrijeme najradije provodi u prirodi s obitelji.

 

Potpredsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije

Mato Čičak

Rođen je u Zagrebu, 3. kolovoza 1983. godine. Osnovnu školu završava u Rugvici, nakon čega upisuje Školu za cestovni promet. Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu upisuje 2002. godine te po završetku stječe zvanje diplomiranog inženjera cestovnog prometa. Oženjen je i otac jednog djeteta. 

Nakon završenog školovanja zapošljava se u tvrtki Coca-Cola Hrvatska, gdje radi u transportu. Potom počinje raditi u obiteljskoj tvrtki, gdje je zaposlen sve do 2015. godine kada je na lokalnim izborima izabran za načelnika Općine Rugvica, čiju dužnost obnaša i danas.

U 9. sazivu Hrvatskog sabora obnašao je dužnost saborskog zastupnika od listopada 2016. godine do srpnja 2019. godine. U studenom 2019. godine izabran je za predsjednika Skupštine Zagrebačke županije, čiju dužnost je obnašao do lipnja 2021. godine.

Također, obnaša dužnost tajnika Županijskog odbora HDZ-a Zagrebačke županije. U siječnju 2018. godine izabran je za tajnika Hrvatske zajednice općina.

U sadašnjem, 10. sazivu Hrvatskog sabora, dužnost saborskog zastupnika obnaša od 18. rujna 2020. godine.

U svom radu posebno se zalaže za prava mladih te je u slobodno vrijeme aktivan u društvenom, kulturnom i sportskom životu općine Rugvica. Od devete godine je angažiran u lokalnom DVD-u te danas ima čin vatrogasnog časnika.

 

Potpredsjednik/ca Županijske skupštine Zagrebačke županije