Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata osnovala je Županijska skupština Zagrebačke županije u ožujku 2009. godine. Povjerenstvo koje djeluje u okviru Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb između ostalog: 

  • prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava pacijenata
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata- predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata

Predsjednik povjerenstva 

Vitomir Boić

Članovi/ice

  1. Katarina Belec
  2. Senka Šparica-Živoder
  3. Miro Benčić
  4. Marijan Telišman

Svaki pacijent koji nije zadovoljan načinom pružanja zdravstvenih usluga u ustanovama Zagrebačke županije može se obratiti Povjerenstvu koje će poduzeti potrebne mjere u okviru svojih ovlaštenja.

Na navedenoj email adresi slobodno postavite pitanje, dajte komentar ili napišite primjedbu: pravapacijenata@zagrebacka-zupanija.hr