Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Zagrebačka županija dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2019. godini, sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2019. godini („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 3/19).

Visina jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete iznosi 1.000,00 kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji, koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije, najmanje 1 godinu i u trenutku podnošenja Zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Zagrebačke županije.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete pokreće jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2019. godini podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije na propisanom obrascu, na adresu:

Zagrebačka županija
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb.

Zahtjev se podnosi u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznati će se i posvojitelju maloljetnog djeteta koji ispunjava uvjete iz Odluke, bez obzira na starost djeteta.

Posvojitelj podnosi Zahtjev u roku 4 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • prijavu prebivališta za novorođeno dijete
  • osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva
  • uvjerenje o prebivalištu podnositelja Zahtjeva
  • presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, u slučaju da je podnositelj Zahtjeva roditelj iz jednoroditeljske obitelji
  • IBAN računa podnositelja Zahtjeva
  • pravomoćno rješenje o posvojenju (za posvojitelje)

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

 


Dokumenti