Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete

Zagrebačka županija dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2018. godini. Visina jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete iznosi 1.000,00 kuna.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji, koji je državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije, najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete pokreće jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske obitelji s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2018. godini podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije na propisanom obrascu, na adresu:

Zagrebačka županija
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Ulica grada Vukovara 72/V
10 000 Zagreb

Zahtjev se može predati i osobno (ili putem dostavljača) u Pisarnici Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb, 6. kat.

Zahtjev se u pravilu podnosi u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta, a krajnji rok za dostavu Zahtjeva je 10. siječnja 2019. godine.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
  • prijavu prebivališta za novorođeno dijete,
  • osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva,
  • uvjerenje o prebivalištu podnositelja Zahtjeva,
  • presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, u slučaju da je podnositelj Zahtjeva roditelj iz jednoroditeljske obitelji,
  • IBAN računa na koji će se jednokratna novčana pomoć isplatiti.

Upravni odjel može zatražiti dostavu i druge dokumentacije ukoliko ocijeni potrebnim za rješavanje Zahtjeva.

Za sva pitanja stranke mogu kontaktirati brojeve: 6009-447, 6009-485 ili 6009-405, ili poslati pisani upit na: i.paser@zagrebacka-zupanija.hr ili t.zemljak@zagrebacka-zupanija.hr


Dokumenti