Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

O odjelu

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, a koji su u samoupravnom djelokrugu Županije. Upravni odjel čine sljedeći odsjeci: Odsjek za osnovno školstvo, Odsjek za srednje školstvo, Odsjek za kulturu, sport i tehničku kulturu te Odsjek za investicije.

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V kat
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 6009 422, +385 1 6009 423
fax.: +385 1 6154 041

Adresa

Ivana Lučića 2a/VI kat
10 000 Zagreb