Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

Kontakti

Sjedište

Ulica grada Vukovara 72/V 
10 000 Zagreb
tel.: 00385 1 6009 438
fax.: 00385 1 6154 041

Adresa

Ivana Lučića 2a/VI
10 000 Zagreb

Pročelnica odjela 

Mirela Katalenac, dipl.oec.
tel.: 00385 1 6009 422
e-mail: mirela.katalenac@zagrebacka-zupanija.hr