Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu

Dokumenti

  1. Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/15, 35/15 i 25/16)
  2. Program javnih potreba u školstvu Zagrebačke Županije za 2018. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 44/17 i 5/18)
  3. Program javnih potreba u sportu Zagrebačke Županije za 2018.godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 44/17 i 5/18)
  4. Program javnih potreba u kulturi Zagrebačke Županije u 2018. godini („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 44/17 i 5/18)
  5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Zagrebačke Županije za 2018. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 44/17 i 5/18)