Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i opću upravu

Kontakti

Sjedište

Ulica Grada Vukovara 72/V kat
10 000 Zagreb

Adresa

Ivana Lučića 2a/VI kat
Tel.: 00385 1 6009 452
Fax.: 00385 1 6154 024
10 000 Zagreb
e-mail: z.skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr

Ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika
Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu  

Ivana Radanović, struč.spec.admin.publ. 
Tel.: 00385 1 6009 452
Fax.: 00385 1 6154 024
e-mail: i.radanovic@zagrebacka-zupanija.hr

 

ISPOSTAVE

1.  Ispostava Dugo Selo- za područje grada Dugog Sela i Općina  Rugvica i Brckovljani, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo

Popis birača
Tel: 01/2753-208
 

Matični ured Dugo Selo
Matičari:

tel: 01/275313
tel: 01/2753-131
tel: 01/2753-131
 

Udruge i osobna stanja građana
Tel: 01/6345-128
 

2. Ispostava Ivanić-Grad za područje Grada Ivanić Grada i Općina Kloštar Ivanić i Križ, Trg Vladimira Nazora 1, 10310 Ivanić-Grad

Matični ured Ivanić Grad i popis birača

tel: 01/2831134, 2831160
tel: 01/2831-134, 2831-160
 

Udruge i osobna stanja građana

Tel: 01/2831-150
 

Matični ured Kloštar – Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić
*do daljnjeg se poslovi obavljaju u matičnom uredu Ivanić Grad

Matični ured Križ, Zagrebačka 7, Križ
*do daljnjeg se poslovi obavljaju u matičnom uredu Ivanić Grad

3.   Ispostava Jastrebarsko- za područje Grada Jastrebarskog i Općina Krašić, Pisarovina, Klinča Sela i Žumberak, Ulica Vlatka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko

Popis birača
tel: 01/6284-464
 

Matični ured
tel: 01/6281-128
tel: 01/6281-128
tel: 01/6284464
 

Matično područje Klinča Sela, Karlovačka 28 a, Klinča Sela
Uredovni dan: ponedjeljak i četvrtak
Matičar:
01/6289-350
 

Matični ured Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina
Uredovni dan : utorak, srijeda i petak
Matičar:
tel: 01/6291-196
 

Udruge i osobna stanja građana
Kontakt:
Tel: 01/3378-222
 

4. Ispostava Samobor- za područje Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik, Trg kralja Tomislava 5, 10 430 Samobor

Popis birača
Kontakt:
Tel: 3378-224, 01/3378-243
 

Matični ured Samobor
Matičar:
tel: 01/3378242
tel: 01/3378-224, 01/3378-243
Tel: 01/3378-225
Tel: 01/3378-241
 

Matični ured Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 2, Sveta Nedelja
Matičar:
Tel: 01/3373-565
 

Matično područje Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik
Uredovni dan : srijeda
Matičar:
Tel: 01/6588-701
 

Udruge i osobna stanja građana
Kontakt:
Tel: 01/3378-222
 

5. Ispostava Sveti Ivan Zelina, za područje Grada Sveti Ivan Zelina i Općine Bedenica, Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina

Matični ured i popis birača
Matičar:
tel: 01/2060-489
 

Udruge i osobna stanja građana
Kontakt: 01/6345-128
 

6. Ispostava Velika Gorica, za područje grada Velika Gorica i Općina Orle, Kravarsko, Pokupsko, Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

Popis birača
Kontakt:
Tel: 01/6254-029, 01/6254-005
Fax:01/6254022
 

Matični ured Velika Gorica
Matičari:
tel: 01/6254-031, fax: 01/6254022
tel: 01/6254-030, fax: 01/6254022
tel: 01/6254-032, fax: 01/6254022
tel: 01/6254032, fax: 01/6254022
 

Udruge i osobna stanja građana
Kontakt:
Tel: 01/6254-028, fax: 01/6254022
 

7.Ispostava Vrbovec, za područje grada Vrbovca i Općina Dubrava, Gradec, Preseka, Rakovec, Farkaševac, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec

Popis birača
Kontakt:
Tel: 01/2724-002, 01/2791-604
 

Matični ured Vrbovec
Matičari:
Tel: 01/2724002, 01/2791604
tel: 01/2724-002, 01/2791-604
tel: 01/2724-002, 01/2791-604
 

Matični ured Dubrava, Braće Radića 2, Dubrava
Uredovni dan : ponedjeljak, utorak, srijeda, petak

Matičar:
Tel: 01/2725-405
 

Udruge i osobna stanja građana
Kontakt:
Tel: 01/2831150
 

8.  Ispostava Zaprešić, za područje Grada Zaprešića, i Općina Dubravica, Bistra, Brdovec, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća, Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić

Popis birača
Kontakt:
Tel: 01/3350-638
 

Matični ured Zaprešić
Matičari:
tel: 01/3350637,fax: 01/3350617
tel: 01/3350-638
tel: 01/3350-637, fax:  01/3350617
 

Matični ured Jakovlje, Adele Sixta 2, Jakovlje
Uredovni dan: utorak

Matičar:
Tel: 01/3351-204
 

Matični ured Brdovečko Prigorje, Zagrebačka 24, Prigorje Brdovečko
Matičar:
Tel: 01/3397-274
 

Matično područje Bistra
Uredovni dan: ponedjeljak i srijeda

Matičar:
Tel: 01/3390-037
 

Udruge i osobna stanja građana
Kontakt:
Tel: 01/3350-618
 

Preseljeni matični uredi:

  1. Matični ured Bregana, preselio u Samobor
  2. Matični ured Galgovo, preselio u Samobor
  3. Matični ured Orle, preselio u Veliku Goricu
  4. Matični ured Pušća, preselio u Zaprešić
  5. Matični ured Pokupsko, preselio u Veliku Goricu
  6. Matični ured Krašić, preselio u Jastrebarsko
  7. Matični ured Vukovina, preselio u Veliku Goricu