Upravni odjel za opću upravu

O Odjelu

Upravni odjel za opću upravu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje državnih matica, registara udruga i zaklada te poslova vezanih uz vođenje registra birača i evidencije političkih stranaka.

Državne matice

 • poslovi vezani uz promjene osobnog imena;
 • vođenje registra životnog partnerstva i  vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu;
 • prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja, određivanje MBG-a i prosljeđivanje zahtjeva za prijavu  novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje;
 • prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete;
 • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrda u ime Porezne uprave za nove upise u knjigu državljana;
   

Udruge i zaklade

 • osnivanje, registracija i upis promjena u registar udruga, izdavanje potvrda, obavljanje inspekcijskog nadzora te likvidaciju i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe;
 • vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz istih;
 • osnivanje, upis i vođenje registra zaklada i prestanak rada zaklada, vođenje zbirke isprava zaklada te izdavanje potvrda iz istih, obavljanje inspekcijskog nadzora  i provođenje postupka likvidacije zaklada, provođenje postupka brisanja iz registra zaklada;
 • upis stranih zaklada u registar stranih zaklada, prestanak stranih zaklada;
 • traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrda u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog;
   

Izbori

 • vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste;
 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranih s liste grupe birača;
 • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;
 • praćenje provedbe ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina;
   

Ostalo

 • provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka;
 • davanje podataka iz evidencije nadležnim službama;

 

Detaljnije o djelokrugu rada Upravnog odjela za opću upravu možete pročitati ovdje.