Upravni odjel za opću upravu

Kontakti

 1. Ispostava Dugo Selo - za područje Grada Dugog Sela i Općina  Rugvica i Brckovljani

Josipa Zorića 1, Dugo Selo
Snježana Sabljak - popis birača, 01/2753-208

Matični ured Dugo Selo
matičari: Dražena Ursa, Tatjana Ružić, Dubravka Mladen,   01/2753-131, 01/2753-208

 

 1. Ispostava Ivanić-Grad - za područje Grada Ivanić-Grada i  Općina Kloštar Ivanić i Križ

Trg Vladimira Nazora 1, Ivanić-Grad
Marko Lučić-udruge i osobna stanja građana,  01/2831-150

Matični ured Ivanić-Grad
matičari: Danica Majstorović, Maja Fugaš, 01/2831-134, 01/2831-160

Matični ured Kloštar-Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić
* do daljnjeg se poslovi obavljaju u  matičnom uredu Ivanić-Grad

Matični ured Križ, Zagrebačka 7, Križ
* do daljnjeg se poslovi obavljaju u  matičnom uredu Ivanić-Grad

 

 1. Ispostava Jastrebarsko - za područje Grada Jastrebarskog i Općina Krašić, Pisarovina, Klinča Sela i Žumberak

Ulica Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko

- popis birača, 01/6284-464

Matični ured Jastrebarsko
matičari: Đurđica Rak, Nada Jagodić, Mladen Obelić, 01/6281-128

Matično područje Klinča Sela,  Karlovačka 28 a, Klinča Sela
Radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak
matičar: Ljubica Prigled, 01/6289-350

Matični ured Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina
Radno vrijeme: utorak i petak
matičar: Ljubica Prigled, 01/6291-196   

 

 1. Ispostava Samobor - za područje Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik

Trg kralja Tomislava 5, Samobor
Danica Pučar- udruge i osobna stanja građana, 01/3378-222
-popis birača, 01/3378-224, 01/3378-243

Matični ured Samobor
matičari: Barica Jandrlić, Cvetka Radulović, Zoran Perović, Svjetlana Borić
01/3378-241, 01/3378-242, 01/3378-243, 01/3378-244

Matično područje Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik
Radno vrijeme: srijeda
01/6588-701

Matični ured Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 2, Sveta Nedelja
matičar: Melita Križetić, 01/3373-565

 

 1. Ispostava Sveti Ivan Zelina-za područje Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica

Trg Ante Starčevića 12, Sveti Ivan Zelina

-popis birača i osobna stanja građana, 01/2060-489

Matični ured Sveti Ivan Zelina
matičar: Branka Mužar, 01/2060-489

 

 1. Ispostava Velika Gorica-za područje Grada Velike Gorice i Općina Orle, Kravarsko, Pokupsko

Nada Kovačić- udruge i osobna stanja građana, 01/6254-028
Marija Hrvoić-popis birača, 01/6254-029, 01/6254-005

Matični ured Velika Gorica
matičari: Mirela Marušić, Sandra Petrić, Dijana Vuglenović, Marija Horvačić
01/6254-030, 01/6254-031, 01/6254-032

 

 1. Ispostava Vrbovec-za područje Grada Vrbovca i Općina Dubrava, Gradec, Preseka, Rakovec, Farkaševac

Trg Petra Zrinskog  9, Vrbovec

Matični ured Vrbovec
matičari: Mirjana Mikec, Ivanka Križan, Mladena Sesvečan, 01/2724-002, 01/2791-604

Matični ured Dubrava, Braće Radića 2, Dubrava
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, petak
matičar: Vesna Stričak, 01/2725-405

 

 1. Ispostava Zaprešić-za područje Grada Zaprešića i općina Dubravica, Bistra, Brdovec, Jakovlje, Luka, Marija Gorica, Pušća

Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić
Branko Ištuk- udruge i osobna stanja građana, 01/3350-618

Matični ured Zaprešić
matičari: Ivana Pezić, Dubravko Iveković, 01/3350-638, 01/3350-637

Matično područje Bistra, Stubička 509, Donja Bistra
Radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda
01/3390-037

Matični ured Jakovlje, Adele Sixta 2, Jakovlje
Radno vrijeme: utorak
01/3351-204

Matični ured Brdovečko Prigorje, Zagrebačka 24, Prigorje Brdovečko
matičar: Vesna Bukovina, 01/3397-274

Preseljeni matični uredi:

 1. Matični ured Bregana, preselio u Samobor
 2. Matični ured Galgovo, preselio u Samobor
 3. Matični ured Orle, preselio u Veliku Goricu
 4. Matični ured Pušća, preselio u Zaprešić
 5. Matični ured Pokupsko, preselio u Veliku Goricu
 6. Matični ured Krašić, preselio u Jastrebarsko
 7. Matični ured Vukovina, preselio u Veliku Goricu