Upravni odjel za gospodarstvo

O odjelu

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz pripreme i ostvarivanje programa gospodarskog razvitka Zagrebačke županije. Odjel je također zadužen i za razvoj turizma. Unutar upravnog odjela ustrojena su dva odsjeka i to: Odsjek za gospodarski razvoj i Odsjek za obrt i poduzetništvo.