Stručna služba skupštine

Kontakti

Pročelnica Stručne službe Skupštine

Ivana Radanović, struč.spec.admin.publ.

Tel.: 00385 1 6009 452
Fax.: 00385 1 6154 024
e-mail: i.radanovic@zagrebacka-zupanija.hr