Stručna služba skupštine

Dokumenti

  1. Statut Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst)
  2. Poslovnik Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst i 28/17)