Javni poziv za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije

Kontakt

Pitanja vezana za Javni poziv mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte: obnova@zagrebacka-zupanija.hr te pozivom na brojeve telefona: 01/6311-766 i 01/6311-763.

Napomena

Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Zagrebačke županije za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23).

Prijava projekta: ePrijave

Dokumenti